หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-ลาว-มาเลเซีย-สิงคโปร์ เดินหน้าแผนเชื่อมโยงสายเชื่อมส่งไฟฟ้า

3 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1735)

ไทย-ลาว-มาเลเซีย-สิงคโปร์ เดินหน้าแผนเชื่อมโยงสายเชื่อมส่งไฟฟ้า
 
นายคุรุจิต นาครทรรพ รักษาปลัดกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านพลังงานอาเซียนครั้งที่ 33 (33rd Senior Officials Meeting on Energy (SOME)) ที่เมือง Kota Kinabalu ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 25-30 พ.ค. 58 ที่ผ่านมา
 
นายทวารัฐ สูตะบุตร รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ประเด็นสำคัญของการประชุม เป็นเรื่องแผนปฏิบัติการความร่วมมือพลังงานอาเซียน ซึ่งจะเน้นเรื่องการเชื่อมโยง (EnergyConnectivity) และตลาดพลังงานร่วม (Market Integration )มีการตั้งเป้าหมาย ระยะยาวด้านประสิทธิภาพพลังงาน (EE) และ พลังงานทดแทน (RE) นอกจากนี้ไทยยังได้หารือ กับ สปป.ลาว,มาเลเซีย,สิงคโปร์ ถึงโครงการเชื่อมโยงสายส่งระหว่างกัน (Lao-Thailand-Malaysia-Singapore Power Interconnectivity Project:LTMS PIP) ซึ่งจะทำให้เกิด การซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าระหว่าง 4 ประเทศ ซึ่งจะเป็นต้นแบบของการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค(multilateral Power Connectivity) ในอนาคต โดยจะมีการลงนาม MOU ความร่วมมือนี้ ในการประชุม ระดับรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน (AMEM) ในเดือนตุลาคมต่อไป
 
 
ข้อมูล: www.tnamcot.com

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์