หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
วัฒนธรรมอาหารริมทางกับการสร้างรายได้ให้ประเทศ

2 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 5631)

โดย  สันติพจน์  กลับดี
 
 
การขจัดความยากจน เป็นอีกคุณลักษณะหนึ่งในแผนงานการจัดตั้งประชาสังคมอาเซียน ซึ่งเมื่ออ่านมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดเอาไว้ในแผนงานดังกล่าวแล้วจะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเข้าไปมีบทบาทของภาครัฐในการแก้ปัญหา เช่น การขยายความร่วมมือทางวิชาการ การสนับสนุนข้อริเริ่มในการลดความยากจน การดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในชนบท การสร้างระบบสนับสนุนการพึ่งพาตนเอง การร่วมมือด้านเงินทุนกู้ยืมขนาดเล็ก เป็นต้น
 
แต่สำหรับประเทศไทยความแข็งแกร่งของอาหารริมทาง (street food) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์หนึ่งทางวัฒนธรรมไทย เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจ และสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้โดยตรง ข้อมูลจากเว็บไซต์ virtualtourist.com ซึ่งทำการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความประทับใจเรื่องอาหารริมถนนจากหลายเมืองใหญ่ทั่วโลก เมื่อปี ค.ศ. 2013 แสดงให้เห็นว่าในประเทศอาเซียนนั้นมีเมืองที่นักท่องเที่ยวเห็นว่ามีร้านอาหารริมทางที่น่าประทับใจติด 10 อันดับแรก ถึง 4 อันดับ ได้แก่ โฮจิมินห์ซิติ้ ปีนัง สิงคโปร์ และกรุงเทพมหานคร และที่น่ายินดียิ่งกว่านั้น คือ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ได้อันดับ 1 ในการสำรวจดังกล่าว [ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.virtualtourist.com/press-center/top-ten-street-food-cities (เข้าถึงได้เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2558)]
 
นอกจากนี้ เมื่อไปดูรายการอาหารที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างประเทศในส่วนของอาหารริมทาง จากรายงานของ CNN ในส่วนของเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว คือ http://travel.cnn.com/ ได้แสดงถึงอาหารริมทางในกรุงเทพฯ ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว 10 อันดับ พร้อมคำอธิบายอาหารแต่ละชนิด และสถานที่กินไว้เสร็จสรรพ ได้แก่ [ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่http://travel.cnn.com/explorations/eat/asia-street-food-cities-612721 (เข้าถึงได้เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2558)]
 
1. ผัดซีอิ๊ว (Pad see ew)
2. ส้มตำ (Som tam)
3. หมูปิ้ง (Moo ping)
4. ก๋วยเตี๋ยวเรือ (Boat noodles)
5. ข้าวผัดปู (Khaopad poo)
6. หมูแดดเดียว (Moo dad diew)
7. ขนมจีน (Khanomjeen)
8. ชาเย็น (Cha yen)
9. ข้าวเหนียวมะม่วง (Khaoniew ma muang)
10. ขนมครก (Kanomkrok)
 
จะเห็นว่ารายการอาหารต่าง ๆ เป็นอาหารที่คนไทยพบเห็นกันทั่วไปในชีวิตประจำวัน และเป็นอาหารที่ประกอบโดยประชาชนทั่วไปโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นระดับพ่อครัวในระดับโรงแรมแต่อย่างใด เป็นอาหารที่ใช้ต้นทุนต่ำ ซึ่งถ้าได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ ความสะอาด และรสชาติโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เชื่อว่าเป็นสินค้าวัฒนธรรมอีกประเภทหนึ่งที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนโดยทั่วไปได้ แนวทางในการส่งเสริมอาหารริมถนนให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางขึ้น เช่น จัดเทศกาลอาหารไทยริมทางในกรุงเทพมหานคร หรือตามจังหวัดท่องเที่ยวต่าง ๆ อย่างจริงจังต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะให้มีรายการอาหารทั้ง 10 ชนิดที่กล่าวแล้ว ยังสามารถนำรายการอาหารอื่น ๆ เข้ามาให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกด้วย เช่น กระเพาะปลา ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู ข้าวเหนียวไก่ย่าง ก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตก หอยทอด ข้าวตัวหน้าตั้ง ขนมน้ำแข็ง โรตี ชาชัก ขนมไทยต่าง ๆ เป็นต้น
 
นอกจากการดำเนินการตามแนวทางข้างต้น ถ้าต้องการยกระดับให้เป็นระดับอาเซียน อาจจะเชิญผู้ประกอบอาหารริมถนนจากเวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งมีอาหารริมทางเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอยู่แล้วมาร่วมด้วย รวมถึงเชิญผู้ประกอบอาหารริมถนนจากประเทศสมาชิกอื่น ๆ ที่เหลือ เพื่อแนะนำอาหารริมทางใหม่ ๆ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น ที่สำคัญยิ่งกว่าคือเพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวให้เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น โดยอาจจะจัดเป็นเทศกาลอาหารริมทางอาเซียนที่กรุงเทพ ค.ศ. 2015 (Asian Street Food Festival in Bangkok 2015) หรืออย่างอื่นที่เห็นว่าเหมาะสม

 
ส่วนอาเซียน  สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์