หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-ลาว ลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 มิถุนายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2326)

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวภายหลังเปิดคาราวานวิทยาศาสตร์ไทย-ลาว ซึ่งจัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์ว่า ไทยและ สปป.ลาว มีการลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ใน 14 โครงการ อาทิ การบริหารจัดการน้ำ เทคโนโลยีชีวภาพ ห้องปฏิบัติการ และการพัฒนากำลังคนร่วมกัน เพื่อเป็นฐานความร่วมมือให้นักวิทยาศาสตร์ทั้ง 2 ประเทศ ได้ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย
 
ด้าน ศาสตราจารย์ บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป.ลาว กล่าวว่า เด็กและเยาวชนลาวมีความสนใจ ตื่นตัว และให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น และเตรียมจะขอความร่วมมือไทยให้ขยายการจัดคาราวานวิทยาศาสตร์ในเมืองอื่น ๆ ของลาวต่อไป
 
ขณะเดียวกัน สปป.ลาว ได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศด้วยการส่งเสริมความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ประชาชน ปรับปรุงกลไก กฏหมาย และบุคลากร รองรับวิทยาศาสตร์ นำวิทยาศาสตร์ส่งเสริมความเป็นอยู่ประชาชน ผลผลิตและอุตสาหกรรมรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ตลอดจนสร้างร่วมมือกับต่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์