หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สาธารณรัฐเกาหลีและอาเซียนเห็นพ้องกันที่จะกระชับความร่วมมือด้านศุลกากร

28 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1115)

สาธารณรัฐเกาหลีและอาเซียนเห็นพ้องกันที่จะกระชับความร่วมมือด้านศุลกากร
 
ประกาศของสำนักงานศุลกากรสาธารณรัฐเกาหลีเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ระบุว่า สาธารณรัฐเกาหลีและกลุ่มอาเซียนเห็นพ้องกันที่จะกระชับความร่วมมือด้านศุลกากรเพื่อผลักดันการแลกเปลี่ยนด้านการค้า โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงดังกล่าวในการประชุมผู้บริหารหน่วยงานศุลกากรสาธารณรัฐเกาหลีและอาเซียนประจำปี 2558 ครั้งที่ 11 ณ ประเทศบรูไน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา
 
ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 บรรดาหุ้นส่วนการค้าเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ตามข้อตกลงที่อำนวยความสะดวกด้านการค้าที่ได้ลงนามกัน  ณ สำนักงานองค์การการค้าโลกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2014 รวมทั้งให้คำมั่นที่จะพยายามผลักดันการลงนามข้อตกลงรับรองซึ่งกันและกัน สำนักงานศุลกากรสาธารณรัฐเกาหลียังเผยว่า กำลังมีแผนอุปถัมภ์ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศุลกากรให้แก่ประเทศอาเซียน
 
 
โดย สถานีวิทยุเวียดนาม ภาคภาษาไทย

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์