หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ปธน.เวียดนามเยือนญี่ปุ่นครั้งประวัติศาสตร์ ยกระดับความสัมพันธ์สู่บทใหม่

22 มีนาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1715)

ประธานาธิบดีเจื่อง เติ่น ซาง (ซ้าย) สัมผัสมือกับนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ขณะทั้งคู่แลกเปลี่ยนเอกสารระหว่างพิธีลงนาม ในกรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 18 มี.ค. ในโอกาสที่ประธานาธิบดีของเวียดนามเดินทางเยือนญี่ปุ่นเป็นเวลา 4 วัน.-- Agence France-Presse/Pool/Kazuhiro Nogi.

ประธานาธิบดีเจื่อง เติ่น ซาง เดินทางเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 16-19 มี.ค. ตามคำเชิญของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ที่ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของประธานาธิบดีเวียดนามนับตั้งแต่ปี 2550 และเป็นการเยือนครั้งที่ 2 นับตั้งแต่ 2 ประเทศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 2516

ในระหว่างการเยือน ประธานาธิบดีซาง ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ และพบกับผู้แทน และเจ้าหน้าที่ของราชวงศ์ เยือนสภาไดเอท (รัฐสภาญี่ปุ่น) และพบปะหารือกับรัฐบาล กลุ่มผู้นำทางเศรษฐกิจ และสมาคมธุรกิจ

เวียดนาม และญี่ปุ่นยังได้ออกคำแถลงร่วมในวันอังคาร (18) ที่จะยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีเป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครอบคลุมรอบด้าน”

รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามยังระบุว่า ทั้ง 2 ฝ่ายยังเห็นชอบที่จะรักษาการแลกเปลี่ยน และการเยือนในระดับสูง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีในด้านต่างๆ เช่น ความมั่นคง กลาโหม การปฏิรูปกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม เศรษฐกิจการค้า การลงทุน การเกษตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุข การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประชาชน

ญี่ปุ่นมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนแผนการดำเนินการในยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมของเวียดนาม ที่ประกอบด้วย อุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรทางการเกษตร การผลิตทางการเกษตรและประมง การต่อเรือ การประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม รถยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ และญี่ปุ่นจะยังสนับสนุนเวียดนามในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใน จ.นิงทวน อีกด้วย

นายฝ่าม บิ่ง มีง อ้างคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ที่ระบุว่า เวียดนามยังคงถูกมองว่าเป็นพันธมิตรสำคัญในนโยบายของญี่ปุ่นในส่วนของความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) โดยที่เศรษฐกิจ การลงทุน และการค้า จะมีความสำคัญลำดับต้นในความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศ

และทั้ง 2 ฝ่ายยังมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าทางการค้า 2 ทางขึ้นอีก 2 เท่า เป็น 25,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี ภายในปี 2563.

ที่มา : manager.co.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์