หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
ข้อมูลการเมืองการปกครองฟิลิปปินส์

28 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 5655)

ข้อมูลการเมืองการปกครองฟิลิปปินส์
 
ฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2489 แต่กำหนดวันชาติฟิลิปปินส์เป็นวันที่ 12 มิถุนายน เพื่อรำลึกถึงการประกาศเอกราชจากสเปนในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2441 ปัจจุบันฟิลิปปินส์ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดและมีการเลือกตั้งผู้ปกครองในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประธานาธิบดี จนถึงผู้ปกครองท้องถิ่นในระดับบารังไก (Barangay) ซึ่งเป็นหน่วยปกครองเล็กที่สุด รัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดมีอิสระในการปกครองตนเองภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยและการปกครองท้องถิ่นจากสภาพที่เป็นเกาะทั้งประเทศ จึงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น
 
31 เขต (Region) เช่น เขตอีโลกอส (Ilocos Region,Region) เขตนครหลวง (National Capital Region, NCR) (หรือ Metro Manila: เมโทรมะนิลา) เขตคารากา (Caraga, Region XII) ฯลฯ
 
80 จังหวัด (Province) เช่น จังหวัดเซบู (Cebu) จังหวัดริซาล (Rizal) จังหวัดคากายัน (Cagayan) จังหวัดปาลาวัน (Palawan) จังหวัดเกซอน (Quezon) ฯลฯ
 
120 เมือง (Cities) เช่น เมืองมะนิลา (Manila) เมืองวีแก้น (Vigan) เมืองบาเกียว (Baguio) เมืองดาเวา (Davao) ฯลฯ
 
จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญข้อย่อยที่ 10 ส่วนที่ 4 ให้อำนาจประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์มีหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลท้องถิ่น และรัฐบาลท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งมีหลายระดับและเรียกชื่อหัวหน้าระดับองค์กรได้ดังนี้
 
1.ผู้ว่าราชการเป็นผู้บริหารจังหวัด (Provinces=Governors)
2.นายกเทศมนตรีนครเป็นผู้บริหารเมือง (Cities=Mayor)
3.นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเป็นผู้บริหารเทศบาล (Municipalities=Mayor)
4.กัปตันเป็นผู้บริหารหมู่บ้าน (Barangay=Barangay Captains)
 
ในส่วนการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะกฎหมายแห่งสาธารณรัฐเลขที่ 7160 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "มาตรฐานเทศบาลท้องถิ่นปี พ.ศ.2534” ระบุว่าเทศบาลท้องถิ่นสามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องขึ้นกับรัฐบาลส่วนกลาง ผู้นำของแต่ละเทศบาลท้องถิ่นมีอำนาจในการอนุมัติ หรือการคัดค้านกฎหมายท้องถิ่นที่ออกโดยส่วนงานนิติบัญญัติท้องถิ่นและผู้นำเทศบาลท้องถิ่น และสามารถดำรงวาระได้นาน 3 ปี เมื่อสิ้นสุดวาระจะไม่สามารถลงเลือกตั้งใหม่ได้ นอกจากต้องเว้นวรรคไปหนึ่งสมัยแล้วจึงจะสามารถกลับมาลงสมัครเข้ารับเลือกตั้งใหม่ได้
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์