หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พม่าจะจัดเลือกตั้งซ่อม 28 ที่นั่งที่ยังว่างอยู่ในปลายปีนี้

23 มีนาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2068)

ภาพแฟ้มเอเอฟพี วันที่ 1 เม.ย. 2555 เจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งชูบัตรลงคะแนนเสียงระหว่างการนับคะแนนที่คูหาแห่งหนึ่งในนครย่างกุ้ง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหภาพพม่าเผยว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งซ่อมในช่วงปลายปีนี้ เนื่องจากยังมีที่นั่งในสภาว่างอยู่อีก 28 ที่นั่ง.-- Agence France-Presse/Soe Than Win.

เอพี - พม่าจะจัดเลือกตั้งซ่อมในช่วงปลายปีนี้ เนื่องจากยังมีที่นั่งในรัฐสภาอีก 28 ที่นั่งที่ยังคงว่างอยู่ เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งระดับสูงของประเทศระบุ และว่าเป็นโอกาสให้พรรคการเมืองทดสอบกระแสก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมาถึงในปีข้างหน้า

ติน เอ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหภาพพม่า เผยถึงกำหนดการเลือกตั้งซ่อมในระหว่างการตอบคำถามของสมาชิกสภาผ้แทนราษฎรซึ่งระบุว่า การเลือกตั้งจะจัดขึ้นหลังฤดูฝน ที่จะสิ้นสุดลงในเดือน ต.ค. ส่วนวันเลือกตั้งจะกำหนดขึ้นในช่วง 3 เดือนก่อนการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งซ่อมอาจชี้ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของพรรคสหสามัคคีและการพัฒนา ของรัฐบาลที่ทหารให้การสนับสนุน และพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย ของนางอองซานซูจี ที่เป็นฝ่ายค้าน ซึ่ง 2 พรรคหลักของประเทศที่คาดว่าจะลงแข่งขันในการเลือกตั้งทั่วไปในปลายปี 2558

พรรคของนางซูจี คว่ำบาตรการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2553 เนื่องจากมองว่าไม่เป็นประชาธิปไตย แต่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งซ่อมในเดือน เม.ย.2555 โดยชนะที่นั่งในสภาไปทั้งหมด 43 ที่นั่ง จาก 45 ที่นั่ง ซึ่งนางซูจี เห็นชอบที่จะเข้ามามีส่วนร่วมหลังรัฐบาลของประธานาธิบดีเต็งเส่ง เปลี่ยนแปลงกฎหมายการเลือกตั้ง

อดีตนายพลเต็งเส่ง ขึ้นบริหารประเทศในปี 2554 หลังประเทศปกครองด้วยระบอบเผด็จการทหารนานเกือบ 5 ทศวรรษ อย่างไรก็ตาม ทหารยังคงได้รับการจัดสรรที่นั่งในสภานิติบัญญัติ และมีอำนาจในการยับยั้งฝ่ายบริหารของประเทศ

รัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นโดยทหารยังคงมีข้อความที่ระบุห้าม นางอองซานซูจี จากการขึ้นเป็นประธานาธิบดี จากข้อความดังกล่าว และด้วยเหตุผลอื่นๆ สมาชิกสภานิติบัญญัติบางส่วนพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ

สภานิติบัญญัติของพม่าประกอบด้วย สภาชนเผ่า (สภาสูง) ที่มีสมาชิกในสภา 224 คน และสภาผู้แทนราษฎร (สภาล่าง) ที่มีสมาชิกในสภา 440 คน โดย 25% ของทีนั่งในแต่ละสภาเป็นของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทางทหาร พม่ามีพรรคการเมือง 65 พรรค แต่มีเพียงไม่กี่พรรคที่มีตัวแทนอยู่ในสภา

ที่นั่งบางส่วนว่างลงเนื่องจากสมาชิกสภาได้รับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี และจะหาบุคคลมาแทนที่จากการเลือกตั้งซ่อม และยังมีที่นั่งอีกส่วนหนึ่งที่ว่างไว้ จากประเด็นด้านความปลอดภัยของการจัดการเลือกตั้งในบางเขต เนื่องจากพื้นที่บางส่วนของประเทศ รัฐบาลยังคงสู้รบกับชนกลุ่มน้อยที่พยายามหาทางปกครองตนเอง.

ที่มา : manager.co.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์