หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
EAFTA ย่อมาจาก......

26 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1906)
 
EAFTA ย่อมาจาก East Asia Free Trade Area หมายถึง เขตการค้าเสรีเอเชียตะวันออก
 
ความคิดเริ่มต้นการจัดตั้ง EAFTA เกิดจากการประชุม ASEAN+3 ครั้งที่ 8 ณ กรุงเวียงจันทน์  สปป.ลาว  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 ซึ่งมีการหารือความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีดังกล่าว ประกอบด้วย     อาเซียน จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี
 
ในขณะที่ญี่ปุ่นโดยการสนับสนุนของอินโดนีเซียและสิงคโปร์ผลักดันให้รวมอินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เข้าอยู่ใน EAFTA ด้วย โดยเรียกว่า Closer Economic Partnership in East Asia (CEPEA) เพื่อถ่วงดุลอำนาจจีน
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์