หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
นักธุรกิจหญิงเมืองอุบลฯรุกตลาดทัวร์กัมพูชา เน้นคุณภาพการบริการรับเออีซี

26 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2369)

นักธุรกิจหญิงเมืองอุบลฯรุกตลาดทัวร์กัมพูชา เน้นคุณภาพการบริการรับเออีซี
 
นักธุรกิจหญิงเมืองอุบลฯรุกตลาดทัวร์กัมพูชา เน้นคุณภาพการบริการด้านการท่องเที่ยวรับเออีซี โดยยึดหลักสำคัญที่สุด คือ การบริการ เอาใจใส่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าประทับใจตลอดเส้นทาง
 
นางสาวดวงฤดี อาษาพล กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวหลวง อังกอร์ ทราเวล กล่าวว่า เมื่อมีการเปิดพรมแดนระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา ทางด้านอีสานตอนใต้ที่มีจุดผ่านแดนถาวรหลายแห่ง ทำให้นักธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของไทยตื่นตัว เดินทางเข้าไปสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวในเมืองสำคัญในประเทศกัมพูชา ซึ่งนักธุรกิจที่ประกอบกิจการท่องเที่ยวใน จ.อุบลราชธานี มองเห็นตลาดทัวร์ในเมืองเสียมราฐที่กำลังเติบโต จึงได้เปิดธุรกิจทัวร์เส้นทางอุบลฯ สู่เมืองเสียมราฐอย่างจริงจังกว่า     6 ปี นางสาวดวงฤดี เปิดเผยว่า ได้ดำเนินกิจการทัวร์ที่จังหวัดอุบลราชธานีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยในระยะเริ่มต้นจัดทัวร์ไปเฉพาะที่ สปป.ลาว ทางตอนใต้ ซึ่งจะมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายในพื้นที่เมืองปากเซ แขวงสาละวัน นักท่องเที่ยวมักนิยมเดินทางไปเที่ยวชมความงามของน้ำตกเป็นส่วนใหญ่อย่างคอนพะเพ็ง หลี่ผี ผาส้วม และนอนพักค้างคืนรับอากาศเย็นที่เมืองปากซอง ต่อมาได้เพิ่มเส้นทางไปยังประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเราที่มีพรมแดนติดกับทางด้านภาคอีสานตอนล่างที่พื้นที่ติดกับ จ.อุบลราชธานี และ ศรีสะเกษ มีเส้นทางเดินทางเข้าไปในประเทศกัมพูชาถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เมืองเสียมราฐที่มีระยะทางไม่ไกลมากนัก สามารถเดินทางไปเช้ากลับเย็นได้ ต่อมาได้เริ่มจัดทัวร์ไปเมืองเสียมราฐครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยรับจัดทัวร์เดินทางจากอุบลราชธานี ผ่านด่านถาวรที่ช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ไปถึงเมืองเสียมราฐ ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร ซึ่งการเดินทางถ้าเป็นกรุ๊ปทัวร์ใหญ่ 100-200 คน จะใช้รถบัสปรับอากาศจากเมืองเสียมราฐเดินทางเข้ามารับลูกทัวร์ถึงในตัวเมืองอุบลฯ เพื่อความสะดวกในการเดินทางเพราะทางกัมพูชา ไม่อนุญาตให้เรานำรถเข้าไปประเทศกัมพูชาต้องจอดไว้หน้าด่านเท่านั้น นางสาวดวงฤดีกล่าวว่า การทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยว สำคัญที่สุดคือการบริการ เอาใจใส่ลูกค้าทุกเรื่อง ทำอย่างไรที่จะให้ลูกค้าประทับใจตลอดเส้นทางในการเดินทาง ทั้ง อาหาร ที่พัก และมัคคุเทศก์ ขณะที่เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือเออีซี นั้น นางสาวดวงฤดี เน้นว่า เมื่อถึงเวลานั้นการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวคงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบต่าง ๆ อีกมาก เช่น รุกการตลาด อาจจะเข้าไปตั้งบริษัททัวร์ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น หรือจับมือกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว เป้าหมายใหญ่คือนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน และประเทศในแถบเอเชียใต้ ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ในปัจจุบัน รวมทั้งต้องปรับการบริการให้รวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น และที่สำคัญคงต้องเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่จากที่เดิม ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มจุดขาย รวมทั้งอยากให้มัคคุเทศก์ที่เป็นคนไทย ได้เข้าไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วย
 
 
 
ข้อมูล www.dailynews.co.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์