หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
เส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศของสหภาพเมียนมา

25 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2319)

เส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศของเมียนมา
 
เส้นทางคมนาคมทางบก
 
1.เส้นทางแม่สอด-เมียวดี ท่าเรือชายฝั่งเมาะละแหม่ง
2.เส้นทางจากย่างกุ้งต่อไปยังบังกลาเทศ อินเดีย และต่อขึ้นเหนือไปเขตมัณฑะเลย์-ลาเจียง-คุนหมิง
3.เส้นทางจากเชียงราย-เชียงตุง (เมียนมา)-เชียงรุ้ง(จีนตอนใต้)-คุนหมิง
4.เส้นทางเมียวดี(เมียนมา)-แม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร-สุหวันนะเขต(ลาว)-ดองฮา-ดานัง(เวียดนาม)
 
เส้นทางคมนาคมทางน้ำ
 
1.ท่าเรือย่างกุ้ง
2.ท่าเรือเมาะละแหม่ง
3.ท่าเรือแอมเฮิรสท์หรือไจกะมี
4.ท่าเรือจิอกพยิว
5.ท่าเรือทีละวา
6.ท่าเรือดังตแว
7.ท่าเรือชิตตเว
8.ท่าเรือปะเตง ทวาย
 
เส้นทางคมนาคมทางอากาศ
 
1.ย่างกุ้ง-มัณฑะเลย์-คุนหมิง-ฮานอย
2.ย่างกุ้ง-เวียงจันทร์-โฮจิมินห์
3.ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ-พนมเปญ
4.ย่างกุ้ง-บังคลาเทศ
5.ย่างกุ้ง-อินเดีย
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์