หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
ลักษณะภูมิอากาศเมียนมา

25 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 7311)

ลักษณะภูมิอากาศเมียนมา
 
สภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่บริเวณที่เป็นเทือกเขาสูงทางตอนกลางและตอนเหนือของประเทศจะมีอากาศแห้งและร้อนมากในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวอากาศจะเย็นมากตามชายฝั่งทะเลและบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำจะแปรปรวนในช่วงเปลี่ยนฤดู เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นเสมอ ทำให้บริเวณนี้มีฝนตกชุกหนาแน่นมากกว่าตอนกลางหรือตอนบนของประเทศที่เป็นเขตเงาฝน ซึ่งดูตามภูมิศาสตร์จะเห็นลักษณะภูมิอากาศดังนี้
 
-ทิศตะวันตกด้านหน้าภูเขาอาระกันโยมาฝนตกชุกมาก
-ภาคกลางตอนบนแห้งแล้งมากเพราะมีภูเขากั้นกำบังลม
-ภาคกลางตอนล่างเป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำขนาดใหญ่
-ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศค่อนข้างเย็นและแห้งแล้ง
 
เมียนมาเป็นประเทศในแถบเมืองร้อน มีอากาศเป็นแบบมรสุมเมืองร้อน บริเวณริมทะเลจะได้รับผลกระทบจากมรสุมเมืองร้อนทุกปีและได้รับอุทกภัยจากธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง อย่างเช่น พายุนากิสที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินชาวเมียนมาเป็นจำนวนมากหมู่บ้านริมทะเลจำนวนมากถูกพัดหายไปทั้งหมดจนไม่เหลือซาก นับเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์