หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
ESCAP ย่อมาจาก...

24 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 7041)
 
ESCAP ย่อมาจาก Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
 
หมายถึง คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก เป็นองค์กรถาวรขององค์การสหประชาชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 51 ประเทศ สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์