หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ประตูการค้าอาเซียน

23 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3987)
 
       
 
ด่านสิงขรเป็นด่านการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงระหว่างทะเลฝั่งอันดามันที่จังหวัดมะริดของเมียนมาและอ่าวไทยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยระยะทางเพียงกว่า 200 กิโลเมตรเท่านั้น  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ผลักดันให้เปิดประตูการค้าชายแดนด่านสิงขรมาตั้งแต่ปี 2553 เริ่มต้นจากการประกาศให้เป็นจุดผ่อนปรนทางการค้า จนกระทั่งมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจึงมีการเสนอไปยังรัฐบาลให้ประกาศยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร แต่ในขั้นตอนการดำเนินการมีอุปสรรคเรื่องการให้การรับรองผลการสำรวจรายละเอียดเขตแดนร่วมกันของทั้ง 2 ประเทศ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อครั้งเดินทางมาประชุมนอกสถานที่ที่สวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จึงหาทางออกด้วยการเห็นชอบให้ด่านสิงขรเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษเพื่อผ่อนคลายกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นด่านการค้าชายแดนแห่งแรกของประเทศไทยในรูปแบบดังกล่าว

ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย กำหนดให้การผ่านเข้า-ออก จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรมีผลผูกพันเฉพาะประชาชนสัญชาติไทยและเมียนมาเท่านั้น โดยใช้เอกสารข้ามแดน 3 ประเภท คือ หนังสือเดินทาง หนังสือผ่านแดน และบัตรผ่านแดนชั่วคราว ซึ่งชาวเมียนมาจะสามารถเดินทางเข้ามาได้ถึงเขตอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และไม่ว่าจะถือเอกสารประเภทใดก็ตามจะพำนักได้ 2 วัน 1 คืน ส่วนชาวไทยที่เดินทางไปเมียนมาไปได้ถึงเขตอำเภอตะนาวศรีและอำเภอเมืองมะริด จังหวัดมะริด โดยการถือหนังสือผ่านแดนจะพำนักได้ 14 วัน และบัตรผ่านแดนชั่วคราวจะพำนักได้ 7 วัน
 
                               
 
นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ปัจจุบันสินค้าประมงจากจังหวัดมะริดที่จะส่งเข้ามาไทยจำเป็นต้องไปขึ้นฝั่งที่ด่านชายแดนจังหวัดระนองก่อนส่งไปที่จังหวัดสมุทรสาคร ใช้เวลาถึงเกือบ 30 ชั่วโมง ซึ่งการเปิดด่านสิงขรจะเป็นทางเลือกในการร่นระยะเวลาการขนส่งสินค้าให้เหลือเพียงประมาณ 7 ชั่วโมงเท่านั้น และจะเป็นประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย จึงคาดการณ์ว่ามูลทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นน่าจะสูงถึงนับหมื่นล้านบาทต่อปี
 
ปัจจุบันทางการเมียนมากำลังอยู่ระหว่างการเร่งปรับปรุงเส้นทางตั้งแต่บ้านมูด่องชายแดนไทย-เมียนมาไปจนถึงจังหวัดมะริดเป็นถนนลาดยางซึ่งเกือบแล้วเสร็จทั้งหมดแล้ว พร้อม ๆ กับการพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การลงทุนก่อสร้างโรงแรมสถานที่พักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกับฝั่งไทย การเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรจึงถือเป็นการเพิ่มพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งไทยและเมียนมารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์