หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ประเทศสมาชิกเขตอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงแบ่งเบาหน้าที่ความรับผิดชอบในการป้องกันและต่อต้านการค้ายาเสพติด

22 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1445)

ประเทศสมาชิกเขตอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงร่วมรับผิดชอบในการป้องกันและต่อต้านการค้ายาเสพติด
 
การประชุมรัฐมนตรีประเทศสมาชิกเขตอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงเกี่ยวกับบันทึกช่วยจำเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการค้ายาเสพติดในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงปี 1993 มีขึ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยมีผู้แทนจากกัมพูชา จีน ลาว ไทย เมียนมาและเวียดนาม พร้อมด้วยผู้แทนของสำนักงานป้องกันและต่อต้านการค้ายาเสพติดของสหประชาชาติเข้าร่วม
 
พลเอก เจิ่นด่ายกวาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปเวียดนาม ในฐานะประธานการประชุมได้กล่าวปราศรัยยืนยันว่า หลังจากปฏิบัติความร่วมมือมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงได้บรรลุผลงานสำคัญ แต่สถานการณ์การค้ายาเสพติดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงมีความผันผวนอย่างซับซ้อน ดังนั้น ประเทศที่ลงนามในบันทึกดังกล่าวต้องตระหนักถึงเนื้อหาหลักที่ต้องเน้นร่วมมือในเวลาที่จะถึง นั่นคือทุกประเทศสมาชิกต้องมีปฏิบัติการที่คล่องตัวและสอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติด 3 ฉบับ จัดทำร่างนโยบายยุทธศาสตร์เพื่อควบคุมยาเสพติดกับแต่ละประเทศและภูมิภาค เพิ่มความเป็นตัวของตัวเอง มีส่วนร่วมและแบ่งเบาความรับผิดชอบโดยตรงในการป้องกันและต่อต้านการค้ายาเสพติด พลเอก เจิ่นด่ายกวางได้ย้ำว่า"การประชุมรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงปี 2015 ต้องเป็นเวทีการหารือที่มีคุณภาพเพื่อขยายความร่วมมือ หารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์เกี่ยวกับผลการป้องกันและต่อต้านการค้ายาเสพติดในแต่ละประเทศ และที่ประชุมต้องมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ในการร่างมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการป้องกันและต่อต้านการค้ายาเสพติดและยกระดับประสิทธิภาพของระเบียบความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคีในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงบน  เจตนารมรณ์ของภาคผนวกแก้ไขครั้งที่ 2 และข้อตกลงความร่วมมือและปฏิบัติแผนปฏิบัติการ อนุภูมิภาคครั้งที่ 9 อย่างมีประสิทธิภาพ”
 
ในการนี้ บรรดารัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ระดับสูงและตัวแทนของสำนักงานป้องกันและต่อต้านการค้ายาเสพติดและอาชญากรรมของสหประชาชาติได้อนุมัติแผนปฏิบัติการอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงเพื่อขยายความสัมพันธ์ร่วมมือและเพิ่มทักษะความสามารถระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
โดย สถานีวิทยุเวียดนามส่วนกระจายเสียงต่างประเทศ ภาคภาษาไทย

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์