หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยพร้อมตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน

21 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2322)

รัฐมนตรีกลาโหมของมาเลเซียเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนครั้งที่ 9  ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา

การประชุมครั้งนี้มีการลงนาม ปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน 3 ฉบับ ได้แก่ เอกสารการเตรียมความพร้อมอาเซียนในการช่วยเหลือมนุษย์และอุทกภัย เอกสารแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน และเอกสารแนวคิดในการตอบรับคำร้องขอคู่เจรจาในกรอบการประชุมกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา

สำหรับแผนการดำเนินการที่สำคัญของกระทรวงกลาโหมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นั้น กระทรวงกลาโหมไทยซึ่งได้เป็นประธานร่วมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหารร่วมกับกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียได้เสนอแผนจัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน เพื่อรับมือต่อสถานการณ์วิกฤตและภัยคุกคาม ซึ่งประเทศสมาชิกในอาเซียนได้ให้ความเห็นชอบให้ไทยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของด้านการแพทย์ทหาร ที่จะตั้งขึ้นในประเทศไทยที่จังหวัดชลบุรีในปี 2559

การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนเป็นการประชุมที่ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศและเลขาธิการอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างสันติภาพและความมั่นคงให้แก่ภูมิภาคประชาคมอาเซียน อีกทั้งยกระดับความร่วมมือทางทหารอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์