หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน

21 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2501)

ผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Defence Minister’s Meeting Retreat (ADMM Retreat) เมื่อวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เสนอการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ทหารอาเซียนขึ้นในประเทศไทย ในปี 2558  เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของสำนักงานทางการแพทย์ทหารของอาเซียน โดยจะเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศรัสเซีย พร้อมทั้งทำการฝึกร่วมด้านการแพทย์ทหารกับด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ เพื่อทดสอบศูนย์ฝึกดังกล่าวในปี 2559 ซึ่งได้รับการตอบรับจากทุกชาติสมาชิกด้วยดี

และเมื่อไม่นานมานี้ การจัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เมื่อผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 9 ณ ประเทศมาเลเซีย  ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2558 รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ได้ลงนามในแนวคิดการจัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน ซึ่งมีแผนการดำเนินงานในปี 2558 โดยให้กระทรวงกลาโหมไทยเป็นประธานร่วมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหารกับกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซีย ในการรับมือต่อสถานการณ์วิกฤตและภัยคุกคาม ซึ่งประเทศสมาชิกในอาเซียนได้ให้ความเห็นชอบให้ไทยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ทหาร ที่จะตั้งขึ้นในจังหวัดชลบุรี ของไทยในปี 2559

พ.อ.ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์