หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย- มาเล - อินโด เห็นพ้องร่วมกันให้ประเทศต้นทาง ทางผ่านและปลายทาง ร่วมกันแก้ไขปัญหาโรฮิงจา

21 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1298)

เมื่อวานนี้ (20 พ.ค.58 ) พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนมาเลเซียตามคำเชิญของดาโต๊ะ ซรี อะนิฟาห์ อามาน รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย เพื่อหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย และนางเร็ตโน เลสตารี เปรียนซารี มาร์ซูดี รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย เกี่ยวกับปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในภูมิภาค ที่เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย ทั้ง 3 ประเทศเห็นพ้องถึงความจำเป็นของการช่วยชีวิตผู้ย้ายถิ่นในทะเลซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนเฉพาะหน้าตามหลักมนุษยธรรม ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการรับผิดชอบร่วมกัน (International burden sharing) และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละประเทศด้วย
 
ที่ประชุมเห็นถึงความจำเป็นในการป้องกันปัญหาในระยะกลางและยาวอย่างยั่งยืน การแก้ไขปัญหาต้องครอบคลุมรอบด้านและเป็นความพยายามร่วมกัน จึงเรียกร้องให้ประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางในภูมิภาค รวมทั้งประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศผู้ให้และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง แสดงออกถึงความจริงใจที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหา นำเสนอทางเลือกที่ปฏิบัติร่วมกันได้ โดยไม่ปล่อยให้เป็นภาระของประเทศใดประเทศหนึ่ง
 
รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นของไทยที่ทุกประเทศที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันต่อต้านขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ และดำเนินการทุกทางที่จะขจัดทั้งขบวนการลักลอบขนคนข้ามชาติและขบวนการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง รวมทั้งป้องกันการไหลออกของผู้ย้ายถิ่น ซึ่งสามารถทำได้โดยการร่วมมือกันอย่างแข็งขันมากขึ้นในเรื่องการเสริมสร้างเครือข่ายข่าวสาร การบังคับใช้กฎหมาย และการพัฒนาที่ต้นทาง ประเทศไทยให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ย้ายถิ่น และจะไม่ผลักดันออกจากน่านน้ำไทย
 
สำหรับการแสวงหาความร่วมมือกับประเทศที่เกี่ยวข้องและองค์กรระหว่างประเทศนั้น ไทยจะจัดการประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม 2558 ที่กรุงเทพฯ โดยจะมีผู้เข้าร่วมจาก 17 ประเทศ 2 ประเทศผู้สังเกตการณ์ และ 3 องค์กรระหว่างประเทศ โดยจะเป็นเวทีที่จะแสดงความจริงจังและจริงใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเป็นโอกาสสำหรับการหารืออย่างสร้างสรรค์เพื่อแสวงหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
 
 
 
credit : กระทรวงการต่างประเทศและบีบีซีไทย

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์