หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
ธนาคารเพื่อการลงทุนและพัฒนา BIDV แหล่งเงินทุนเวียดนามในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการวิจัยตลาดอาเซียน

20 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2804)

ธนาคารเพื่อการลงทุนและพัฒนา BIDV แหล่งเงินทุนเวียดนามในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการวิจัยตลาดอาเซียน
 
รัฐบาลเวียดนามได้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่น การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ การปรับปรุงท่าเรือน้ำลึก การปรับปรุงท่าอากาศยานนานาชาติให้ทันสมัย การลงทุนด้านพลังงานด้วยงบประมาณหลายพันล้าน การสร้างเขื่อนทางภาคเหนือที่จะเป็นเขื่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน
 
เวียดนามยังต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากในการพัฒนาประเทศ ทั้งเงินลงทุนจากต่างประเทศและ ในประเทศ ธนาคารเพื่อการลงทุน และการพัฒนา BIDV เป็นอีกแหล่งเงินทุนที่สำคัญภายในประเทศของเวียดนามที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน อุตสาหกรรม และโครงการขนาดใหญ่ เช่น การสร้างสนามบิน ท่าเรือ การก่อสร้างเคเบิ้ลคา จากอำเภอซาปา ขึ้นภูเขาฟาน ซี ปัง แหล่งท่องเที่ยวมีชื่อของจังหวัดเลาไค การเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทกลั่นน้ำมันซึ่งเป็นบริษัทลงทุนจากประเทศไทย เป็นต้น ธนาคารฯ ยังได้ทำการวิจัยตลาดในอาเซียน และในประเทศที่เวียดนามต้องเข้าไปลงทุน เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุนของนักลงทุนเวียดนาม และเป็นที่ปรึกษาให้นักลงทุน สถานประกอบการจากต่างชาติ
 
การเปิดประชาคมอาเซียนเป็นความท้าทาย และเปิดโอกาสให้ธนาคารฯ BIDV เข้าถึงผู้ประกอบการ นักลงทุน ตลาดการค้าได้มากขึ้น ช่วยให้ลูกค้าของธนาคารฯ มีโอกาสขยายกิจการไปยังประเทศสมาชิกได้ง่าย ซึ่งธนาคารได้พัฒนาการดำเนินงานทุกด้านเพื่อรองรับการเปิดตลาดในอาเซียน โดยเฉพาะด้านภาษาที่ถือเป็นข้อด้อยที่ต้องเร่งพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 
 
 
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์