หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
NTMs ย่อมาจาก...

20 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1878)
 
NTMs ย่อมาจาก Non-Tariff Measures หมายถึง มาตรการที่มิใช่ภาษีศุลกากร
 
ซึ่งเป็นกฎระเบียบข้อบังคับของภาครัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ โดย WTO อนุญาตให้ใช้ได้ในกรณีของการส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้ความตกลงต่าง ๆ ที่กำกับดูแล ได้แก่ มาตรการด้านการเงิน การควบคุมปริมาณ การควบคุมราคา การผูกขาด และการมีข้อกำหนดในการนำเข้าสินค้าบางชนิด (เช่น การตรวจสอบคุณภาพสินค้า การตรวจสอบแหล่งกำเนิดสินค้า เป็นต้น)
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์