หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ธนาคารกลางอาเซียนรับมือ “เออีซี”

18 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1525)

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับธนาคารกลางอีก 9 แห่งในอาเชียน จัดตั้งคณะทำงานด้านระบบการชำระเงินในอาเซียน และจัดทำแผนพัฒนาระบบการชำระเงินระดับภูมิภาค โดยธนาคารกลางทั้ง 10 ประเทศ มีเป้าหมายส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในอาเซียน และเงินหยวนในการค้าขายกับจีน ในการชำระค่าสินค้าและบริการระหว่างกัน เพื่อลดความเสี่ยง จากความผันผวนของเงินสกุลหลักของโลก และลดต้นทุนจากการแปลงสกุลเงินเป็นสกุลที่ 3 ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ
 
ทั้งนี้ ธปท.ได้ออกหนังสือเวียนขอความร่วมมือให้ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารให้ข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อทำให้ทราบถึงจำนวนธุรกรรมที่ทำอยู่แล้ว เพื่อประเมินความต้องการเพิ่มขึ้น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เงินสกุลภูมิภาค
ถึงแม้ว่าไม่มีแนวคิดที่จะรวมสกุลเงินเป็นหนึ่งเดียว แต่การใช้สกุลเงินแลกเปลี่ยนโดยตรงระหว่างกันจะทำให้การค้าในอาเซียนมีความเข้มแข็ง ทำให้ต้นทุนของการค้าระหว่างกันและการค้ากับจีนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีต้นทุนการแลกเปลี่ยนเงินที่ลดลง ซึ่งประเทศไทยจะเน้นที่การค้าขายชายแดนเป็นเป้าหมายแรก เพราะไทยมีการค้าขายระหว่างชายแดนเพิ่มขึ้นในทุกภาคของประเทศ.
 
 
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์