หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-จีนร่วมผลักดันการค้าสินค้าเกษตร

17 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1262)

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า จีนจะซื้อข้าวจากไทยตาม MOU จำนวน 2 ล้านต้น (ข้าวฤดูใหม่ 1 ล้านตัน และข้าวในสต๊อกรัฐ 1 ล้านตัน) โดยจีนรับหลักการที่จะทำสัญญาซื้อขายสำหรับ 1 ล้านตันแรก ที่เป็นข้าวฤดูใหม่ก่อน โดยครั้งนี้การเจรจาได้คืบหน้าไปมากในรายละเอียดของการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในสัญญาซื้อขาย โดยได้มีการแลกเปลี่ยนร่างสัญญาและหารือในประเด็นทางเทคนิค และกรมการค้าต่างประเทศ และ COFCO จะมีการหารือต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้อยุติในการประชุมครั้งต่อไป
 
สำหรับสินค้ายางพาราปริมาณที่จะซื้อขายตาม MOU จำนวน 2 แสนตัน (ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ปริมาณ 150,000 ตัน และยางแท่ง 50,000 ตัน) โดยจีนตกลงซื้อยางพารา 2 แสนตัน ในราคานำตลาด โดยคณะผู้แทน SINOCHEM จะเดินทางมาเจรจารายละเอียดของสัญญาซื้อขายกับองค์การสวนยางในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ คาดว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ในการประชุมครั้งต่อไป
 
ส่วนการขยายปริมาณการค้าสินค้าเกษตรอื่น ๆ ทั้ง 2 ฝ่ายได้แต่งตั้งองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารร่วมฯ เรียบร้อยแล้ว โดยไทยเสนอกรอบและแนวทางดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารร่วมฯ ให้จีนพิจารณา ซึ่งจีนรับหลักการที่จะเตรียมการหารือในการประชุม ครั้งที่ 3 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2558 ใน 4 ประเด็น คือ
1) นิยามคำว่าสินค้าเกษตรครอบคลุมสินค้าใดบ้าง
2) การกำหนดช่วงเวลา 5 ปี ย้อนหลังที่นำมาใช้คำนวณปริมาณการค้าเฉลี่ย
3) แหล่งข้อมูลสถิติการค้าที่นำมาใช้เป็นฐานการคำนวณ
4) วิธีการคำนวณการขยายปริมาณการค้าสินค้าเกษตร (ข้าว และ/หรือสินค้าเกษตรอื่น ๆ)
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์