หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เสนอไทยเจ้าภาพประชุมวางยุทธศาสตร์อาชีวะอาเซียน

15 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1461)

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีเมค) ครั้งที่ 48 ได้หารือเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยการประชุมทวิภาคี 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ติมอร์เลสเต สิงคโปร์ และลาว เห็นว่าไทยน่าจะเป็นศูนย์กลางในการจัดการอาชีวศึกษา จากการหารือร่วมกับ Dr.Gatot Hari Priowir janto ผอ.สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เสนอให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนยุทธศาสตร์ประสบการณ์การจัดการอาชีวศึกษา โดยมีผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษาประเทศอาเซียนร่วมประชุม โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดในเดือน ก.ย.นี้
 
เลขาธิการ กอศ. กล่าวอีกว่า ในการประชุมอาชีวศึกษาอาเซียน มีเป้าหมายขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะมีการรวบรวมความต้องการกำลังคนภาพรวมในอาเซียนและจำแนกว่า แต่ละประเทศต้องการฝีมือแรงงานประเภทใด เช่น สิงคโปร์ต้องการคนที่ใช้เทคโนโลยี ส่วนไทยต้องการคนระดับกลาง และนอกจากนี้จะมีการหารือถึงมาตรฐานอาชีวศึกษาอาเซียน
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์