หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
การติดธงอาเซียน

21 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 8824)

จะติดธงอาเซียนคู่กับธงชาติไทยไว้ที่บ้าน ที่ทำการส่วนราชการไทยหรือโรงเรียนได้ไหม
 
"แนวทางการใช้ธงอาเซียน (Guidelines on the Use of ASEAN flag) กำหนดให้ติดธงอาเซียนคู่กับธงชาติไว้เพียงแห่งเดียวในแต่ละประเทศเท่านั้น”
 
คือ สำนักเลขาธิการอาเซียน หรื กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เราสามารถตั้งหรือประดับธงอาเซียนคู่กับธงชาติไทยหรือประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศเป็นครั้งคราวได้ ระหว่างการประชุมหรือการจัดงาน จัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน เช่น การจัดงานวันอาเซียนที่โรงเรียนต่างๆ ในวันที่ 8 สิงหาคม ของทุกๆปี
 
ธงชาติของทุกประเทศเป็นของสูง เป็นที่เคารพ ดังนั้น การติดธงชาติประเทศต่างๆ และธงอาเซียนต้องตรวจสอบความถูกต้องของธง ขนาดธงและเสาธงที่เท่าเทียมกัน เรียงลำดับการวางเสาธงที่ถูกต้อง โดยสามารถตรวจสอบและศึกษาแนวทางการใช้ธงอาเซียน (Guidelines on the Use of ASEAN flag) ที่ถูกต้องและเหมาะสมได้ที่เว็บไซด์กรมอาเซียน (www.mfa.go.th/asean) หรือ สำนักเลขาธิการอาเซียน (www.aseansec.org)
 
 
 
โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์