หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
อาเซียนมีความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสิทธิคนพิการอย่างไร

15 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3881)

อาเซียนมีความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสิทธิคนพิการอย่างไร
 
อาเซียน ได้ประกาศทศวรรษอาเซียนของคนพิการ (ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020) ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของไทยและได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้บรรจุไว้ในกรอบยุทธศาสตร์ 2554-2558 (2011-2015) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (ASEAN Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development) โดยผู้นำอาเซียนได้ประกาศทศวรรษดังกล่าวในการประชุมสุดอาเซียน ครั้งที่ 19 เมื่อเดือนตุลาคม 2554
 
 
 
โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์