หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
คณะกรรมาธิการอาเซียนด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก

14 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2901)

คณะกรรมาธิการอาเซียนด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
 
คณะกรรมาธิการอาเซียนด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ให้ความสำคัญกับประเด็นต่างๆ ได้แก่
 
-การขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก
-สิทธิของเด็กในการเข้าร่วมในกิจกรรมที่มีผลต่อเด็ก
-การค้าสตรีและเด็ก
-การมีส่วนร่วมของสตรีในการเมืองและการตัดสินใจต่างๆ ธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย
-การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กพิการ
-ระบบการคุ้มครองเด็ก และสิทธิในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กวัยก่อนประถมศึกษา
 
 
 
โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์