หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
สภาพภูมิอากาศ

14 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4107)

สภาพภูมิอากาศ
 
เวียดนามเป็นเขตมรสุมฤดูร้อน ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเปิดโล่งรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านทะเลจีนใต้ทำให้มีโอกาสรับลมมรสุมและพายุหมุนเขตร้อน จึงมีฝนตกชุกในฤดูหนาวโดยฝนจะตกตลอดปี เนื่องจากได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีความชื้นประมาณร้อยละ 84 ตลอดปี และมีอุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแต่ 5-37 องศาเซลเซียส ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีความแตกต่างด้านภูมิอากาศอย่างมากระหว่างเวียดนามภาคเหนือและภาคใต้
 
เวียดนามทางตอนใต้ มีภูมิอากาศคล้ายแถบเส้นศูนย์สูตร มีอุณหภูมิเฉลี่ยคล้ายประเทศไทย คือ ประมาณ 27-30 องศาเซลเซียส และมี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) และฤดูร้อน (เดือนพฤศจิกายน-เมษายน) เวียดนามทางตอนเหนือ มีอุณหภูมิแตกต่างกันอย่างมากระหว่างช่วงร้อนที่สุดและหนาวที่สุด โดยมี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม-เมษายน) อุณหภูมิระหว่าง 17-23 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม) อุณหภูมิระหว่าง 30-39 องศาเซลเซียส ฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน-พฤศจิกายน) อุณหภูมิระหว่าง 23-28 องศาเซลเซียส ฤดูหนาว (เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์) อุณหภูมิระหว่าง 7-16 องศาเซลเซียส
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์