หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
SOM คืออะไร...

12 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 6603)
 
SOM ย่อมาจาก Senior Officials Meeting   มี 2 ความหมาย คือ
 
1. หมายถึง การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกเพื่อหารือเรื่องที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุนและประเด็นด้านเศรษฐกิจ
 
2. หมายถึง การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์