หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
TIG ย่อมาจาก...

11 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1634)
 
TIG  ย่อมาจาก Agreement on Trade in Goods
 
หมายถึง ความตกลงว่าด้วยการค้าภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ซึ่งความตกลงดังกล่าวระบุหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการสินค้าภายใต้กรอบความร่วมมือฯ อาเซียน-จีน ได้แก่ รายการสินค้าปกติ รายการสินค้าอ่อนไหว รูปแบบ การลดภาษี รวมไปถึงข้อผูกพัน และเป็นพันธกรณีที่สมาชิกภาคีทุกประเทศต้องปฏิบัติตาม เป็นต้น
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์