หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
UNCTAD ย่อมาจาก...

11 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 6740)
 
UNCTAD ย่อมาจาก United Nations Conference on Trade and Development
 
หมายถึง การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา จัดตั้งในปี พ.ศ. 2507 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในฐานะองค์การชำนาญพิเศษของสหประชาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเหล่านี้ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลกอย่างเท่าเทียมกับประเทศพัฒนาแล้ว
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์