หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ประเทศคู่เจรจาอาเซียน-สหรัฐอเมริกา

21 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 9761)

นอกจากความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก 10 ประเทศแล้ว อาเซียนยังได้ขยายความร่วมมือไปยังประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนอีกหลายประเทศ โดยมีประเทศคู่เจรจาที่สำคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย
 
อาเซียน-สหรัฐอเมริกา
 
ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-สหรัฐอเมริกา เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2520 โดยเน้นให้ความสำคัญต่อประเด็นการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเซีย ซึ่งมีการจัดทำปฏิญญาร่วมอาเซียน-สหรัฐอเมริกา เพื่อความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ (ASEAN-U.S. Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism) ในปี พ.ศ.2545 ด้านเศรษฐกิจ ได้ลงนามในเอกสารกรอบความตกลงการค้าและการลงทุน (ASEAN Regional Forum: ARF) ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการร่วมมือกับอาเซียนเกี่ยวกับการสนับสนุนการรวมตัวของอาเซียน ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และการเสริมสร้างประสิทธิภาพของสำนักเลขาธิการอาเซียน โดยความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้บรรลุถึงจุดสูงสุดเมื่อมีการประกาศแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนที่เพิ่มพูน (Joint Vision Statement on ASEAN-U.S. Enhanced Partnership) เมื่อปี พ.ศ. 2548 และการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ร่วมกันเมื่อปี พ.ศ.2549 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ.2552 ได้ภาคยานุวัติสนธิสัญญามิตรไมตรีและร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) และกำหนดให้มีการจัดตั้ง ASEAN-U.S. Eminent Person Group (EPG) รวมทั้งมีการดำเนินความร่วมมือตาม Plan of Action to Implement the ASEAN-U.S. Strategic Partnership for Enduing Peace and Prosperity (2011-2015)
 
 
 
โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์