หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ประเทศคู่เจรจาอาเซียน-เกาหลี

13 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 6364)

ประเทศคู่เจรจา
 
นอกจากความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก 10 ประเทศแล้ว อาเซียนยังได้ขยายความร่วมมือไปยังประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนอีกหลายประเทศ โดยมีประเทศคู่เจรจาที่สำคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย
 
อาเซียน-เกาหลี
 
เกาหลีเริ่มมีความสัมพันธ์กับอาเซียน ในฐานะคู่เจรจาอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2534 ต่อมาในปี พ.ศ.2547 ได้มีการลงนาม Joint Declaration on Comprehensive Partnership เพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่รอบด้านในปี พ.ศ.2552 และยกระดับความสัมพันธ์จากหุ้นส่วนที่ครอบคลุมทุกด้านเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยการรับรอง Joint Declaration on ASEAN-Republic of Korea Strategic Partnership for Peace and Prosperity
 
ในด้านความมั่นคง เกาหลีได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามิตรไมตรีและร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) ในปี พ.ศ.2547 และลงนามใน Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism กับอาเซียนในปี พ.ศ.2548
 
ในด้านเศรษฐกิจ ได้ลงนามใน Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation ในปี พ.ศ.2548 ซึ่งกำหนดให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาลี โดยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าในปี พ.ศ.2549 ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการในปี พ.ศ.2550 และความตกลงว่าด้วยการลงทุนในปี พ.ศ.2552
 
 
โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์