หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กัมพูชาชี้อาเซียนไม่ควรก้าวก่ายปัญหาทะเลจีนใต้

8 พฤษภาคม 2015

กัมพูชาสนับสนุนสถานะของจีนในการจัดการข้อพิพาททะเลจีนใต้ โดยอ้างว่าข้อขัดแย้งดินแดนควรจัดการกันเองระหว่างผู้อ้างสิทธิและไม่ควรเกี่ยวข้องกับสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน การแสดงท่าทีดังกล่าวของกัมพูชามีขึ้นในระหว่างการประชุมหารือกับนักการทูตจาก 28 ประเทศเมื่อวานนี้
 
นายเซือง รัฐจาวี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา กล่าวว่า การอ้างสิทธิดินแดนในทะเลจีนใต้ต้องจัดการโดยประเทศที่เกี่ยวข้อง อาเซียนไม่สามารถแก้ปัญหาข้อขัดแย้งนี้ได้ควรเป็นศาลที่ตัดสินว่าใครถูกใครผิด ขณะที่จีนซึ่งอ้างอธิปไตยเหนือพื้นที่ร้อยละ 90 ของน่านน้ำยุทธศาสตร์กล่าวมานานแล้วว่าอาเซียนไม่ใช่คู่กรณีในข้อขัดแย้ง และปัญหาดังกล่าวควรเป็นการจัดการระหว่างสองฝ่าย ทั้งนี้ ประเทศที่อ้างอธิปไตยในพื้นที่บางส่วนของน่านน้ำดังกล่าวประกอบด้วยเวียดนาม ฟิลิปปินส์ บรูไน และมาเลเซีย
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์