หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
วิสัยทัศน์ เป้าหมายมาเลเซีย

7 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 6289)

วิสัยทัศน์ ของมาเลเซีย

Vision 2020 (ภาษามาเลย์ใช้คำพูด Wawasan 2020) วิสัยทัศน์ พ.ศ.2563 คือ วิสัยทัศน์แห่งชาติที่ได้กำหนดอนาคตประเทศมาเลเซียไว้ว่า "มาเลเซียจะต้องเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วภายในปี พ.ศ.2563 (2020)”

เป้าหมาย

1.มาเลเซียจะต้องเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วภายในปี พ.ศ.2563 (2020)
2.อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 7 ต่อปี (ตามค่าจริง) ทุกปีตลอด 30 ปี จากปี พ.ศ.2533-2563
3.เศรษฐกิจจะเข้มแข็งขึ้นเป็น 8 เท่า จากปี พ.ศ.2533 ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Products – GDP) เท่ากับ 115,000 ล้านริงกิต เมื่อถึงปี พ.ศ. 2563 GDP จะต้องเพิ่มเป็น 920,000 ล้านริงกิต (คิดตามค่าเงินในปี พ.ศ.2533)
โดย สำนักงาน ก.พ.


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์