หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
การเมืองการปกครองสปป.ลาว

7 พฤษภาคม 2015

การแบ่งเขตการปกครองแบ่งเป็น 16 แขวง และ 1 เขตปกครองพิเศษ (นครเวียงจันทร์) ได้แก่
1.แขวงอัดตะปือ               2.แขวงบ่อแก้ว
3.แขวงบอลิคำไซ             4.แขวงจำปาสัก
5.แขวงหัวพัน                  6.แขวงคำม่วน
7.แขวงหลวงน้ำทา            8.แขวงหลวงพระบาง
9.แขวงอุดมไซ                 10.แขวงพงสาลี
11.แขวงสาละวัน              12.แขวงสะหวันนะเขต
13.แขวงเวียงจันทร์           14.แขวงไชยะบูลี
15.แขวงเซกอง                16.และแขวงเชียงขวาง

แขวงที่สำคัญได้แก่
1.เวียงจันทร์
2.สะหวันนะเขต
3.หลวงพระบาง
4.จำปาสัก
5.คำม่วน
โดยในหนึ่งแขวงจะมีหลายเมือง ซึ่งจะมีหนึ่งเมืองเป็นเมืองหลวงเรียกว่า เมืองเอก และหนึ่งเขตปกครองพิเศษ เรียกว่า นครหลวง และมีคำขวัญประจำ สปป.ลาว ที่เขตการปกครองต่างๆ ต้องเข้าใจอย่างเป็นหนึ่งเดียว คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ วัฒนาถาวรโดย สำนักงาน ก.พ.


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์