หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> อินโดนีเซีย (Indonesia)
อินโดนีเซียห้ามชาย-หญิงที่ไม่ได้แต่งงานกันนั่งรถจักรยานยนต์คันเดียวกัน

7 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2747)

สภาเขตอาเจะห์เหนือในจังหวัดอาเจะห์ของอินโดนีเซียผ่านร่างกฎหมายห้ามชายหญิงที่ไม่ได้แต่งงานกันนั่งรถจักรยานยนต์คันเดียวกัน สมาชิกสภาเขตคนหนึ่งกล่าวว่า สภาเขต อาเจะห์เหนือผ่านร่างกฎหมายนี้ระหว่างการผ่านร่างกฎหมายท้องถิ่นหลายฉบับเมื่อสัปดาห์ก่อนและจะมีผลบังคับใช้ภายในหนึ่งปีกับชาวอาเจะห์เหนือกว่า 500,000 คน

การที่ชายหญิงที่ไม่แต่งงานกันนั่งจักรยานยนต์คันเดียวกันถือว่าขัดต่อกฎหมายอิสลามเพราะเป็นพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การกระทำที่เป็นบาปได้ แต่ไม่ได้ระบุว่าผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษอย่างไรCredit : http://thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์