หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
ลักษณะประชากรมาเลเซีย

6 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 10703)

ลักษณะประชากรมาเลเซีย
 
มาเลเซียประกอบด้วยชนจากหลายเผ่าพันธุ์ (พหุสังคม) รวมกันอยู่บนแหลมมลายูมาหลายร้อยปี ซึ่งในปัจจุบันประกอบด้วยเชื้อชาติใหญ่ๆ 3 กลุ่ม คือ ชาวมลายู ชาวจีน และชาวอินเดีย ที่อาศัยอยู่บนแหลมมลายูเป็นส่วนใหญ่ ส่วนชนพื้นเมืองอื่นๆ เช่น อิบัน (Ibans) ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐซาราวัค และคาดาซัน (Kadazans) ทั้งนี้ สามารถแบ่งประชากรตามเชื้อชาติแล้ว จะเป็นชาวมลายู 14.72 ล้านคน (ร้อยละ 49.68) จีน 6.465 ล้านคน (ร้อยละ 22.82) ภูมิบุตรที่ไม่ใช่มลายู 3.038 ล้านคน (ร้อยละ 10.73) อินเดีย 1.929 ล้านคน (ร้อยละ 6.81) อื่นๆ 0.361 ล้านคน (ร้อยละ 1.27) และผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติมาเลย์ 2.461 ล้านคน (ร้อยละ 8.69)
 
ส่วนในการสื่อสารยังคงใช้ภาษามาเลย์ (Bahasa Malaysia) เป็นภาษาราชการ สำหรับภาษาอื่นที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ ภาษาอังกฤษ (โดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจ) และภาษาจีน
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์