หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
กฎเกณฑ์การถือหุ้นของนักธุรกิจต่างชาติต่างชาติสามารถถือหุ้นในกัมพูชา สัดส่วนเท่าไร และสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้หรือไม่

6 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2809)

กฎเกณฑ์การถือหุ้นของนักธุรกิจต่างชาติต่างชาติสามารถถือหุ้นในกัมพูชา สัดส่วนเท่าไร และสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้หรือไม่
 
ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ร้อยละ 100 ยกเว้นการถือครองกรรม สิทธิ์ในที่ดินที่ต่างชาติไม่สามารถถือครองได้ผู้ที่มีสิทธิในการถือครองที่ดินใน กัมพูชา ได้แก่ผู้ที่มีสัญชาติกัมพูชาและนิติบุคคลที่มีสิทธิเสมือนเป็นชาวกัมพูชาซึ่ง ได้แก่นิติบุคคลที่มีชาวกัมพูชาถือหุ้นและมีสิทธิในการออกเสียงร้อยละ 51 ขึ้นไป นักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่นิยมเช่าที่ดินเพื่อการลงทุนในระยะยาว (15 ปีขึ้นไป) การโดยขอสัมปทานจากภาครัฐ หรือการเป็นผู้ครองสิทธิรายย่อย (ร้อยละ 49) ใน บริษัทที่มีชาวกัมพูชาเป็นเจ้าของ
 
 
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์