หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าของกัมพูชา มีมาตรการและ ขั้นตอนอย่างไรบ้าง

6 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 5958)

กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าของกัมพูชา มีมาตรการและ ขั้นตอนอย่างไรบ้าง
 
กัมพูชามีนโยบายการค้าเสรีไม่มีข้อกีดกันทางการค้า หรือ กำหนดโควตาในการนำเข้าสินค้า แต่กำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้าเข้าต้องชำระภาษี นำเข้า (ร้อยละ 0-35 ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ร้อยละ 10) และภาษีพิเศษอื่นๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยห้ามนำเข้าสินค้าที่มี ผลกระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม ภายในประเทศ ได้แก่ อาวุธ วัตถุระเบิด รถยนต์และ เครื่องจักรที่ใช้ในการทหาร ทอง เครื่องเงิน เงินตรา ยาและยาพิษ
 
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์