หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
สิ่งที่ควรทำเมื่อเข้าไปทำธุรกิจในกัมพูชา

10 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3807)

สิ่งที่ควรทำเมื่อเข้าไปทำธุรกิจในกัมพูชา
 
การนำสินค้าเข้าสู่ตลาดของประเทศกัมพูชาในระยะเริ่มต้นควร จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนทำการตลาด เนื่องจากอาจถูกลอกเลียนปลอม เครื่องหมายการค้าหากสินค้าได้รับความนิยม และควรมีตัวแทนเพื่อดูแลธุรกิจในกัมพูชา
 
นักธุรกิจที่สนใจเข้ามาประกอบธุรกิจในกัมพูชาควรเข้ามาศึกษาตลาด ด้วยตนเอง เพื่อให้ทราบถึงรสนิยมของผู้บริโภค โดยเฉพาะควรเข้าร่วมงานแสดง สินค้าที่กรมส่งเสริมการส่งออกจัดขึ้นทุกปีนอกจากนี้นักธุรกิจไทยควรมีการเรียนภาษาเขมรเพื่อให้สามารถสื่อสารเบื้องต้นได้เพราะปัจจุบันคนกัมพูชามีความตื่นตัว และเรียนรู้ภาษาต่างประเทศค่อนข้างมากไม่ว่าภาษาอังกฤษ ไทย จีนแต้จิ๋ว จีนกลาง ญี่ปุ่น หรือเกาหลีเนื่องจากตระหนักว่าเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะได้งานกับบริษัท ต่างชาติและองค์กรต่างๆ ที่มาเปิดทำการในประเทศ
 
ดังนั้น นักธุรกิจไทยควรให้ ความสำคัญกับภาษาดังกล่าวนี้เช่นกันเพื่อใช้สื่อสาร หรือเจรจาติดต่อธุรกิจ
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์