หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
ข้อแนะนำการขายสินค้าในเวียดนาม

12 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4368)

ข้อแนะนำการขายสินค้าในเวียดนาม
 
สินค้าที่ขายได้ดีในเวียดนาม มักจะถูกปลอมแปลง ซึ่งสร้างความ เสียหายให้กับเจ้าของสินค้าอย่างมาก การปลอมแปลงจะทำเหมือนสินค้าตัวจริง มากจนดูไม่ออก แต่ราคาและคุณภาพจะต่ำกว่า หากไม่มีการจดทะเบียนสินค้า ไว้จะไม่สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายได้ ดังนั้นเมื่อสินค้าเข้ามาใน ตลาดเวียดนามแล้วจะต้องจดทะเบียนสินค้าทันที
 
ทั้งนี้ อาจจะให้ผู้นำเข้าเป็น ผู้ดำเนินการให้ หรือให้บริษัทที่ปรึกษาซึ่งมีอยู่ทั่วไปในเวียดนามเป็นผู้ดำเนินการ หรือสามารถจดทะเบียนสินค้าโดยใช้บริษัทที่ปรึกษาที่มีสาขาอยู่ในเมืองไทย ก็ได้
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์