หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกฯสิงคโปร์ แถลงนโยบายเนื่องในวาระ"วันแรงงาน"

2 พฤษภาคม 2015

นายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ แถลงนโยบายเนื่องในวาระวันแรงงานประจำปี 1 พฤษภาคม (May Day) ย้ำชัดต้องโดดเด่นเพื่อความอยู่รอดของประเทศ นโยบายสำคัญ 3 ข้อที่นายลี ได้ยกขึ้นมากล่าวในครั้งนี้ได้แก่ 1. เศรษฐกิจของประเทศต้องประสบความสำเร็จ 2. ผู้ใช้แรงงานต้องมีฝีมือและทักษะในการทำงาน 3. ต้องมีความโดดเด่นในการเป็นผู้นำชาติอื่นๆ
นอกจากนี้ ผู้นำสิงคโปร์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ′สิงคโปร์จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในด้านการลงทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศจีนและอินเดีย แม้ว่าทั้งสองประเทศจะมีขนาดพื้นที่ใหญ่กว่าสิงคโปร์ก็ตาม

ทุกประเทศกำลังต่อสู้กับความท้าทายที่คล้ายคลึงกัน เราจำเป็นต้องปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ เพื่อไม่ให้ผู้ใช้แรงงานรู้สึกไม่ปลอดภัยและรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบที่ไม่ได้รับค่าจ้างเท่าที่ควร ซึ่งแนวทางในการแก้ไขคือการส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาที่ดี ผู้ใช้แรงงานควรได้รับการฝึกสอนทักษะเพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของตน ขณะที่การจะทำทุกสิ่งที่พูดมานั้นให้ประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยผู้นำที่โดดเด่น บุคคลที่มีความสามารถสูง แข็งแกร่ง ทุ่มเทและมีความคิดริเริ่มที่จะช่วยผลักดันให้สิงคโปร์ก้าวเดินต่อไป 
 
นายลี เซียนลุง ได้ยกประเด็นเรื่อง การเสียชีวิตของนายลี กวน ยิว อดีตนายกรัฐมนตรีและผู้ก่อตั้งประเทศขึ้นมากล่าวว่า ′บิดาของเขา (ลี กวน ยิว) ได้อุทิศตนเองเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสิงคโปร์ และเมื่อเขาได้จากไปแล้ว จึงถึงเวลาที่เราควรจะหยุดและถามตัวเองว่า เราแน่ใจแล้วหรอว่าสิงคโปร์ไม่ต้องการผู้นำที่มีความโดดเด่นเช่นนั้นอีกแล้ว?′

ทั้งนี้ นายลี เซียนลุง ได้กระตุ้นให้ประชาชนสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการจัดการเลือกตั้งในอนาคต เพื่อให้ทีมบริหารชุดใหม่สามารถนำสิงคโปร์ก้าวไปยังจุดหมายที่วางเอาไว้ได้สำเร็จ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์