หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ข้าวไทยยึดส่วนแบ่งในตลาดฮ่องกงถึง62%

4 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1276)

นางดวงกมล เจียมบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่าฮ่องกงนำเข้าข้าวในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ มีปริมาณทั้งสิ้น 80,400 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.75 โดยนำเข้าจากไทยจำนวน 49,900 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 33,500 ตัน หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 48.9 ทำให้ไทยมีสัดส่วนการส่งออกข้าวถึงร้อยละ 62.2
 
ส่วนการนำเข้าจากเวียดนามมีสัดส่วนร้อยละ 27 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ที่ข้าวเวียดนามมีสัดส่วนร้อยละ 40 สาเหตุสำคัญที่ทำให้ข้าวไทยมีการนำเข้าเพิ่มขึ้น เพราะราคาข้าวหอมมะลิไทยลดลงในช่วงเก็บเกี่ยวเมื่อปลายปีที่แล้ว บวกกับความมั่นใจในคุณภาพของผู้นำเข้า คาดว่าฮ่องกงจะนำเข้าข้าวในปีนี้ทั้งสิ้น 300,000-330,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0-5 โดยการแข่งขันด้านคุณภาพและราคาเป็นสิ่งสำคัญ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์