หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ฮุนเซน” ร่วมพิธีเปิดการก่อสร้างถนนเชื่อมชายแดนไทย

4 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1412)

นายกรัฐมนตรีฮุนเซน ของกัมพูชา และนางปู้ เจี้ยนกั๋ว เอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชา ได้ร่วมทำพิธีเริ่มต้นก่อสร้างถนนหมายเลข 55 ที่มีความยาวรวม 182 กิโลเมตร ในวันนี้ (4) ที่ตัดตรงจาก จ.โพธิสัตว์ ในภาคกลาง ไปยังชายแดนไทย ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณเกือบ 133 ล้านดอลลาร์ โดยมีบรรษัทถนน และสะพานแห่งประเทศจีนเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.2561
 
ฮุนเซน ได้แสดงความขอบคุณจีนอย่างจริงใจผ่านเอกอัครราชทูตปู้ เจี้ยนกั๋ว ไปยังรัฐบาลจีนสำหรับการมอบทุนช่วยเหลือ เงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย และเงินกู้แบบเงื่อนไขผ่อนปรนให้แก่กัมพูชาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม นายกรัฐมนตรีของกัมพูชายังแสดงความชื่นชมนักลงทุนจีนในกัมพูชา โดยระบุว่า นักลงทุนเหล่านี้มีส่วนอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
 
นางปู้ เจี้ยนกั๋ว เอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชา   กล่าวว่า ถนนหมายเลข 55 เมื่อก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภูเขาใน จ.โพธิสัตว์ จะสามารถเดินทางไปยังกรุงพนมเปญ และชายแดนไทยได้ง่ายขึ้น ถนนมีความยาวทั้งสิ้น 2,669 กิโลเมตร โดยเก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์รวมความยาว 1,437 กิโลเมตร อยู่ในระหว่างก่อสร้างอีก 821 กิโลเมตร และอยู่ในแผนที่จะเริ่มลงมือก่อสร้างอีก 411 กิโลเมตร นอกจากนั้น จีนยังได้สร้างสะพานขนาดใหญ่ขึ้นอีก 7 แห่ง ในกัมพูชา

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์