หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จี้ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเสร็จใน 1 เดือน

2 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1288)

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้ทุกหน่วยงานรายงานถึงปัญหาต่าง ๆ ของการเดินหน้าจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งเรื่องที่ดิน ข้อกฎหมาย การให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพราะรัฐบาลต้องการเห็นการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการลงทุนของภาคเอกชนในพื้นที่ เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือน ก.ย.ที่จะถึงนี้
 
คาดว่าขั้นแรก จะเร่งตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก และ จ.สระแก้ว เนื่องจากพร้อมมากกว่าพื้นที่อื่น ๆ ขณะที่ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น อาจยังไม่สนับสนุนการลงทุนของเอกชนอย่างเพียงพอ ดังนั้น ภาครัฐจะทยอยลงทุนโครงการต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น ระบบราง และการส่งเสริมการผลิตสินค้าต่าง ๆในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และจูงใจเอกชนลงทุนมากขึ้น ทั้งนี้รัฐบาลประกาศพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ พื้นที่ จ.ตาก จ.สระแก้ว จ.ตราด จ.มุกดาหาร รวมทั้งจ.หนองคาย ครอบคลุมพื้นที่ 24,871 ไร่ ใน 10 อำเภอ 36 ตำบล โดยก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้มีมติให้จัดสรรพื้นที่ในการดูแลของราชการ เช่น พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่อุทยาน หรือ พื้นที่ประเภทอื่น ๆ เช่น พื้นที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) พื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เพื่อให้เอกชนเช่าจากรัฐ การเช่าพื้นที่ของภาคเอกชนให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมพ.ศ.2542ให้สิทธิเอกชนในการเช่าพื้นที่สูงสุด 50 ปี และขยายระยะเวลาในการเช่าต่อได้อีก 49 ปีรวมสิทธิในการเช่ารวม 99 ปี

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์