หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยส่ง C-130 อีก 2 ลำช่วยเนปาล-ของพระราชทาน 'สมเด็จพระเทพฯ'

3 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1342)

เมื่อวานนี้ (2 พ.ค.) ทีมแพทยสภา ประกอบด้วย แพทย์ 4 คน คณะของมหาเถรสมาคม นำโดย พระเทพโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เดินทางถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งทีมแพทยสภาจะตั้งฐานช่วยเหลือ โดยเน้นการช่วยในระยะปานกลาง นอกจากนี้ ทางกองทัพอากาศจะจัดส่งเครื่องบิน C-130 จำนวน 2 ลำ เดินทางมาประเทศเนปาล ในวันที่ 4 พฤษภาคม คาดว่าจะออกจากสนามบินกองทัพอากาศในช่วงเวลาเช้าตรู่ โดยจะนำสิ่งของช่วยเหลือเนปาลเพิ่มเติม อาทิ เต็นท์ ผ้าพลาสติกปูนอนขนาดใหญ่ น้ำดื่ม อุปกรณ์ผลิตน้ำดื่ม รวมทั้งสิ่งของพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย ส่วนเงินบริจาคเข้าบัญชี "หัวใจไทย ส่งไปเนปาล” ณ เวลา 16.00 น. (2 พฤษภาคม ) จำนวน 106,747,126.39 บาท

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์