หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
"อาชญากรรมข้ามชาติ" โจทย์ใหญ่อาเซียน

13 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2323)
 
ใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับมิติใหม่ของความร่วมมือในระดับภูมิภาคของประชาคมอาเซียน มีหลายสถานการณ์ที่ต้องตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมา เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ เพราะหลังจากที่มีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์แล้ว การเคลื่อนย้ายบุคคลจะเป็นไปอย่างเสรีด้วยเช่นกัน

โจทย์ใหญ่ของชาติสมาชิกในการร่วมกันแก้ไขปัญหาและเร่งเตรียมพร้อมภายใต้หลักการ 10 ชาติ 1 อาเซียน เพื่อทลายกำแพงให้อาเซียนรวมเป็นหนึ่งเดียว โดยมีแผนแม่บท 3 หลักการสำคัญ ที่ใช้เชื่อมโยงระหว่างกัน (Master Plan on ASEAN Connectivity) ได้แก่ 1) การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานแบบ Land Bridge 2) เชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ และ 3) เชื่อมโยงด้านประชาชนโดย

                                      

พ.ต.อ.เชิงรณ ริมผดี ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ ฝ่ายตรวจลงตรา แสดงความกังวลว่า นโยบายการส่งเสริมการเปิดเสรีดังกล่าว จะส่งผลให้การเคลื่อนย้ายบุคคลทั้งในชาติสมาชิกและทั่วโลกง่ายขึ้น ซึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงมากที่สุด คือ การขยายตัวของการเคลื่อนย้ายบุคคลจะกลายเป็นภัยต่อความสงบสุข ทั้งมิติการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ มิจฉาชีพ การหลบหนีย้ายถิ่นฐาน แรงงานผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ ก็สามารถทำได้อย่างเสรีด้วย

"ผมมองว่า คนต่างชาติบางกลุ่ม เป็นภัยต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของไทย" พ.ต.อ.เชิงรณกล่าว คำถามชวนให้คิดก็คือ ไทยเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มากน้อยเพียงใด กับสถานการณ์ภัยคุกคามที่เป็นเหมือน "อาการข้างเคียง" จากการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยคนต่างชาติบางกลุ่มนี้ มักแฝงตัวเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยว และพยายามหาโอกาสจากเงื่อนไขการยกเว้นวีซ่าของชาติอาเซียน

พ.ต.อ.เชิงรณ ยกตัวอย่างกลุ่มคนที่ขึ้นแท่นเฝ้าระวังที่สำคัญ โดยเป็นกรณีตัวอย่างที่มักจะเกิดขึ้นในไทย ได้แก่ 1.แก๊งสกิมเมอร์สัญชาติจีน ที่มักสร้างความเดือดร้อนทั้งคนจีนและคนไทยเจ้าของประเทศ 2.แก๊งแอฟริกาใต้ค้ายาและเงินดำ ที่พยายามขนยาเสพติดเข้ามาในไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงธุรกิจเงินดำที่เคยหลอกลวงเหยื่อจนเสียหายนับล้านบาท

3.มหาเศรษฐีต่างชาติ ที่เข้ามาใช้ชีวิตในคราบนักธุรกิจและเข้ามาพัวพันกับเรื่องการฉ้อโกงและยาเสพติด ส่วนใหญ่เป็นชาติที่น่าเชื่อถืออย่างเกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เยอรมนี สเปน และอิตาลี

4.เวียดนามมือไว นิยมแฝงตัวปะปนกับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล เพื่อกรีดกระเป๋าและลักทรัพย์ และ
 
5.โรฮีนจาซึ่งปัจจุบันยังเป็นปัญหาระดับชาติที่เมียนมาร์ยังไม่สามารถแก้ไขได้
 
                         

ที่ผ่านมาไทยพยายามสร้าง"Single Visa" ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจา 6 ประเทศคือ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในภูมิภาค แต่สิ่งที่น่ากลัวคือ ทันทีที่ไทยเปิดประตูสู่อาเซียน พร้อมการเปิดใช้ Single Visa อย่างเป็นทางการ ลีลาโจรหลายๆ รูปแบบ อาจทะลักเข้ามาอย่างพรวดพราด ประโยชน์ที่ควรจะได้กลับกลายเป็นการทำลายประเทศเสียเอง เพราะอย่างลืมว่า "Schengen Visa" ของสหภาพยุโรป ยังใช้เวลาในการเตรียมการถึง 27 ปี เพื่อให้ทุกชาติสมาชิกสามารถปรับตัวให้มีสภาพสังคมใกล้เคียงกัน

หากความมั่นคงของไทยและชาติอาเซียนไม่แข็งแรงพอการอำนวยความสะดวกเพื่อผลักดันการท่องเที่ยว อาจกลับตาลปัตรเป็นการชักนำหายนะเข้าประเทศได้


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์