หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ADB คาดเศรษฐกิจลาว จะโต 7.3% ในปีหน้า

1 พฤษภาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1421)

สำนักข่าววีโอเอ ภาษาลาว รายงาน ว่า คณะผู้เชี่ยวชาญของธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ ADB ประจำสปป.ลาว คาดการณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจของ สปป.ลาวจะขยายตัวเพิ่มขึ้น ราว 7% ในปีนี้ ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้านี้ อยู่ที่ 7.4% และจะเพิ่มเป็น 7.3% ในปี 2559 ตามลำดับ

แม้เศรษฐกิจของ สปป.ลาวจะมีการขยายตัวอย่างช้า ๆ เมื่อเทียบกับปี 2556 แต่ผู้เชี่ยวชาญจาก ADB เชื่อว่า ปัจจัยจากหลาย ๆ ด้านที่ช่วยส่งเสริมให้การเติบโตของเศรษฐกิจ สปป.ลาวเป็นไปอย่างยั่งยืน อาทิ การที่ สปป.ลาวเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน เพราะสามารถช่วยให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

นอกเหนือจากภาคการลงทุนและการท่องเที่ยว ยังมีภาคพลังงานและภาคบริการ ที่เป็นเครื่องดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งจะเห็นได้จากโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจำนวนมากที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์