หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> อินโดนีเซีย (Indonesia)
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย

30 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 45691)

ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
 
อินโดนีเซียมีประชากรที่พูดภาษาต่างๆ มากกว่า 100 ภาษา ผู้ที่อาศัยอยู่ตามหมู่เกาะเหล่านี้เป็นพวกมาเลย์-โพลีนีเชียน (Malayo-Polynesian) ซึ่งในแต่ละหมู่เกาะยังมีภาษาถิ่นที่ใช้ในการสื่อสารต่างกันอีกด้วย ส่วนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียที่เป็นภาษาราชการนั้นมีความคล้ายคลึงกับภาษามาเลย์ มีการนำคำในภาษาต่างประเทศมาใช้มากมาย เป็นการบอกที่มาของประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศ ที่เคยเป็นเมืองขึ้นและถูกปกครองโดยชนชาติต่างๆ อย่างยาวนานมาในอดีต
 
ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่นั้นใจกว้าง และเป็นมิตรกับคนแปลกหน้ามักเต็มใจเปิดบ้านรับแขกต่างเมืองเพื่อเป็นการต้อนรับทั้งเชื้อเชิญให้เข้าไปเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา เมื่อเห็นผู้มาเยือนให้ความสนใจในงานเทศกาลต่างๆ และแม้ว่าอินโดนีเซียเป็นรัฐอิสลามใหญ่ที่สุดในโลกมีผู้นับถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 88 ของประชากรทั้งประเทศ แต่ศาสนาอิสลามในอินโดนีเซียไม่เหมือนกับศาสนาอิสลามทั่วไปที่พบอยู่ในประเทศอาหรับหรืออินเดีย มีความแตกต่างที่เห็นได้ชัด คือ สตรีมุสลิมในอินโดนีเซียไม่ต้องแต่งกายหรือคลุมร่างกายทุกส่วนเหมือนสตรีมุสลิมอาหรับ ศาสนาหลักทุกศาสนาที่เข้ามาเผยแพร่ในอินโดนีเซีย มักมีพฤติกรรมผสมผสานและเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวอินโดนีเซียซึ่งเป็นชาวเกาะ มีความเชื่อในลัทธิถือผีหรือจิตวิญญาณ (Animism) และในธรรมชาติล้วนจิตวิญญาณที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์กับทั้งเชื่อว่าวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วจะต้องได้รับการเซ่นไหว้บูชา ซึ่งสอดคล้องกับคติศาสนาฮินดูของชาวบาหลีของชาวบาหลีที่ต่างจากฮินดูที่นับถือกันอยู่ในอินเดียและเนปาล ชาวบาหลีนับถือเทวรูปและพระเจ้าทั้งสามของฮินดู คือ พระศิวะ พระพรหม และพระวิษณุ แต่ชาวบาหลีมีความเชื่อในเรื่องของอำนาจฤดูกาล มีความเชื่อว่าภูเขาไฟคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ประทับของเทพเจ้า มีความเชื่อว่าทะเลเป็นสิงสถิตของวิญญาณชั่วร้าย และแผ่นดินคือที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ดังนั้นเพื่อปกป้องภัยพิบัติจากวิญญาณร้ายๆ ในทะเล ชาวบาหลีจึงสร้างวัดสร้างโบสถ์ไว้ตรงกลางระหว่างภูเขากับทะเล
 
ในปัจจุบันอินโดนีเซียยังมีพ่อมดหรือหมอผีประจำหมู่บ้านที่เรียกว่า "ดูกัน” (Dukun) ซึ่งคนทั้งหมู่บ้านให้ความเคารพยกย่องและนับถือมากในลัทธินี้ยังมีอยู่ที่เกาะสุมาตรา กาลิมันตัน และอีเรียนจายา
 
ส่วนศาสนาคริสต์ที่มาไล่เลี่ยกับการล่าอาณานิคมของโปรตุเกสและดัตถ์ ศาสนาคริสต์เป็นมรดกที่ชาวดัตถ์ผู้ปกครองอินโดนีเซียเป็นเวลาถึง 300 กว่าปีทิ้งไว้ให้ชาวอินโดนีเซีย แม้ว่าปัจจุบันมีชาวอินโดนีเซียที่เป็นคริสเตียนเป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศ แต่ชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีการศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้ไปศึกษาในประเทศยุโรป เมื่อกลับมารับใช้บ้านเมืองก็ได้รับตำแหน่งสำคัญๆ ในรัฐบาล กองทัพ และวงการธุรกิจการค้า
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์