หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อาเซียน-จีน ทบทวนความก้าวหน้าตามกรอบความร่วมมือ

27 มีนาคม 2014 (จำนวนคนอ่าน 1532)
 
 

   
   นาย สุวัฒน์ จิราพันธุ์ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน และ นายหยาง เสียวผิง เอกอัครราชทูตผู้แทนจีนประจำอาเซียน ร่วมกันเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยกรอบความร่วมมืออาเซียน-จีน ครั้งที่ 15 (the 15th Meeting of the ASEAN-China Joint Cooperation Committee: ACJCC) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 

 
     การประชุมดังกล่าวได้หารือถึงความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างอาเซียน-จีนในปี ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องแผนปฏิบัติการการดำเนินงานอาเซียน-จีน ระหว่างปี 2011-2015 การติดตามแนวทางการดำเนินงานตามข้อสรุปและข้อเสนอของผู้นำจากการประชุมสุด ยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 16 เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ณ บรูไนดารุสซาลาม รวมทั้งสถานะของโครงการและกิจกรรมอาเซียน-จีน ต่างๆ

     นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงประเด็นสำคัญต่างๆ อาทิ การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน-จีน ประจำปี 2014 และการเตรียมการสำหรับวาระการประชุมต่อเนื่องจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน กับจีนในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอา เซียน-จีนในทั้ง 3 เสาหลักอาเซียนต่อไป
 
 
 
ที่มา : ASEAN Update
เรียบเรียงโดย น.ส.สักการะ ศรีเริงหล้า
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์


 

 

 

    


 

 

 

 


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์