หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
4 ประเทศ ร่วมเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดตามแม่น้ำโขง

30 เมษายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1564)

นายอัน กั๋นจุน รองเลขาธิการคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติจีน นายกุ สันสินา ประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด สปป.ลาว พลจัตวา จ่อ ซานมิ้น รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยเมียนมา และพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมประชุมรัฐมนตรี 4 ชาติลุ่มน้ำโขง เพื่อขยายปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ระยะที่ 2
 
ทั้งนี้ ไทยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม สิ้นสุดวันที่ 12 มีนาคม ซึ่งขณะนี้ได้ขยายเวลาโครงการออกไปถึงวันที่ 11 กันยายนนี้ โดยทั้ง 4 ประเทศเห็นพ้องร่วมกันที่จะสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในแถบนี้ และเพื่อเป็นการยกระดับความร่วมมือให้เป็นระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายเครือข่ายรายใหญ่ระหว่างประเทศ
 
ผลการประชุมทุกฝ่ายยินดีร่วมมือกันในระดับสูงขึ้นเรื่องการทำลายแหล่งผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ การทำลายกลุ่มนักค้ายารายสำคัญ การสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ส่งเข้าไปยังพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำให้ได้ผลอย่างเด็ดขาด ควบคุมผู้ผลิตยาเสพติดพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ไม่ให้มีการเคลื่อนไหว เข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ส่งเสริมอาชีพที่สุจริต
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์